Privacybeleid

AntwerpFans.be is een mediatitel van Media61 bvba. Media61 bvba bewaart, verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor het bezorgen van de AntwerpFans-nieuwsbrief. Verder veronderstellen we daarbij jouw interesse in aanbiedingen uit de sportsector. We bezorgen jou daarom dan ook via kanalen van derde partijen (bv. Facebook en Google) die aanbiedingen die zijn aangepast aan jouw interesses (remarketing). Media61 bvba vindt jouw privacy echter uiterst belangrijk en we willen jou dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Weet bijvoorbeeld dat je op elk moment jouw toestemming kan intrekken door uit te schrijven onderaan de nieuwsbrief.

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming Media61 bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Platanendreef 4 en ondernemingsnummer BE 0563 335 319.

1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Media61 bvba verzamelt in het kader van de nieuwsbrief jouw identificatie- en contactgegevens.

2. Hoe wij jouw persoonsgegevens hebben verkregen

Wij beschikken over de persoonsgegevens door jouw rechtstreekse aanmelding voor onze nieuwsbrief.

3. Met wie wij jouw persoonsgegevens delen

Media61 bvba maakt voor het bezorgen van de AntwerpFans-nieuwsbrief gebruik van de dienstverlening van sommige derde partijen. In opdracht van Media61 bvba verwerken zij uw persoonsgegevens of hebben zij hier (mogelijks) toegang toe.

De categorieën van derde partijen die de AntwerpFans-nieuwsbrief ondersteunen zijn:

• E-mailmarketingplatformen voor het bezorgen van de AntwerpFans-nieuwsbrief

• Zoekmachines voor het bezorgen van advertenties

• Socialemediaplatformen voor het bezorgen van advertenties

• Hostingleveranciers voor het hosten van onze omgeving

Deze derde partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden.

4. Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat zodra je jouw toestemming intrekt je persoonsgegevens per direct zullen worden gewist uit onze e-maillijsten.

5. Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Media61 bvba stelt alles in het werk om jouw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van jouw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Naast onszelf leggen we ook alle derde partijen dezelfde strikte voorwaarden op.

Jouw rechten

Je hebt steeds het recht op:

• Inzage in de persoonsgegevens die we over jou verwerken

• Aanpassing van de persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn

• Uitwisseling van jouw persoonsgegevens

• Tijdelijke of definitieve stopzetting van de verwerking van jouw persoonsgegevens

• Wissing van jouw persoonsgegevens

Let op: je moet er rekening mee houden dat Media61 bvba mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal Media61 bvba jou de AntwerpFans-nieuwsbrief niet langer kunnen bezorgen. Media61 bvba behoudt zich ook het recht te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is maar zal daar ten allen tijde transparant over communiceren.

Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kan via die weg ook één van bovenstaande verzoeken of een klacht indienen.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring ten allen tijde aanpassen en raden jou daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring of -voorwaarden zullen wij jou daarvan proactief op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Voor vragen, verzoeken en klachten kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Media61 bvba

Platanendreef 4, 8200 Brugge
T: +32 (0)50 12 37 51
E: info@media61.be

Functionaris voor de gegevensbescherming / Data protection officer (DPO)

E: info@media61.be

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be