Antwerp financieel op de goede weg

1
De Wever Gheysens Van Campenhout Luciano D'Onofrio Antwerp FC
Bart De Wever, Paul Gheysens, Ludo Van Campenhout en Luciano D'Onofrio

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren voetbalclubs hun jaarrekening in de maand december. De reden hiervoor is dat er steeds wordt gekeken naar een voetbaljaargang. Dit is bij Antwerp niet anders. De jaarrekening van Antwerp die goedgekeurd is op de algemene vergadering van 1 december 2018 gaat dus over de periode 1 juli 2017 tot 30 juni 2018

Cijfers, daar kan je niet omheen. Dit is zeker het geval bij een jaarrekening. Maar zoals bij alle cijfers moet je deze ook in het juiste perspectief plaatsen en rekening houdend met het verleden en de toekomst. 

Verlies

Antwerp lijdt in het huidig boekjaar een verlies van iets meer dan 4 miljoen euro. Dit is zeker niet positief maar wel een serieuze verbetering tegenover het vorige boekjaar waar Antwerp nog iets meer dan 7 miljoen euro verlies leed. 

Er is één grote verklaring voor het verlies dan de club dit boekjaar heeft geleden en dat is de stijging van de loonkosten. Deze zijn van 6 miljoen euro gestegen naar 11 miljoen euro.

Meer kwaliteit kost nu eenmaal meer geld!

Want men ook niet mag vergeten is dat pas in november 2017 Antwerp zijn eretribune in gebruik heeft kunnen nemen. Dit zijn een aantal maanden zonder inkomsten uit wedstrijddiners, loges, catering, … Waardoor de club de maanden voordien veel minder inkomsten heeft genoten dan bijvoorbeeld dit seizoen het geval is. 

Positieve zaken

Historische schulden

Maar uit deze jaarrekening kan je verscheidene positieve zaken halen. Zo zijn de historische schulden van Antwerp met bijna 2 miljoen euro gedaald naar net geen 16 miljoen euro. De historische schulden die ooit als een zwaard van Damocles boven elke licentieperiode hing, is stelselmatig aan het verdwijnen als sneeuw voor de zon. 

Vlottende activa

Dit is het geheel van allerhande vorderingen die de club nog tegoed heeft en de liquide middelen van de club. Dit is met bijna 4 miljoen euro gestegen tegenover het vorige boekjaar. Wat hier vooral opvalt is de enorme stijging van liquide middelen binnen de club. Deze stijgt met bijna 1.5 miljoen euro naar 3 miljoen euro. 

Tribune 1

Foto Bart De Vré 25/11/2017

De allernieuwste tribune in België die als een baken van licht op Den Bosuil is verschenen wordt natuurlijk niet betaald met Monopoly geld. De club heeft en had niet de financiële middelen om de bouw van dit ‘state of the art’ pareltje zelf te dragen. Daarom werd beroep gedaan op de financiële middelen van Docora NV. Een investeringsvennootschap beheerd door de familie Gheysens. 

Docora NV heeft de bouw van de tribune gefinancierd voor Antwerp en heeft voor de komende 15 jaar het erfpacht verworven van tribune 1. Dit voor een eenmalig bedrag van 2 miljoen euro + jaarlijks 3.5 miljoen euro te betalen door Antwerp. Zo betaalt Antwerp de komende 15 jaar in totaal 54.5 miljoen euro aan Docora NV.

De inkomsten die worden gegenereerd vloeien natuurlijk naar de club. Buiten de wedstrijddagen is daar bijna dagelijks een evenement waardoor de club niet alleen op wedstrijddagen hier inkomsten uit haalt.

Conclusie

Antwerp heeft de afgelopen jaren al een lange en een positieve weg afgelegd op financieel gebied. De club zit ook nog steeds in een investeringsfase. Dat zie je met de plannen die er zijn voor de Bosuil site en de investeringen die er zijn gebeurd voor de jeugd zoals het nieuwe kunstgrasveld. 

Het stijgen van de inkomsten, de positieve sportieve resultaten, stijgende bezoekersaantallen en de afbouw van de historische schuld zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat de club elk jaar meer financiële ademruimte krijgt. 

Als Antwerp dit nog zou kunnen combineren met Play-Off 1 en wie weet Europees voetbal dan is ‘the Sky the limit’!

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Reageer hier!
Geef hier je naam in